Shayan Shiri

Shayan Shiri

Senior Electronic Design Engineer

Senior Electronic Design Engineer.

Bio to come.